https://www.youtube.com/watch?v=8ca1rX9yKws

Wij maken toekomstscenario’s

Studio Monnik onderzoekt historische trends en ontwikkelt denkkaders die doorgetrokken kunnen worden naar geloofwaardige toekomstscenario’s. Hiermee helpen wij overheden en bedrijven grip te krijgen op onze snel veranderende wereld.

We zijn daardoor zowel een strategische denktank als een creatieve studio. Want de toekomst kan niet gemeten, berekend of met sondes verkend worden. Kennis en inzicht zijn nodig, maar zijn niet genoeg om de toekomst tot leven te wekken. Daar is ook verbeeldingskracht voor nodig. Pas wanneer de toekomst zichtbaar en invoelbaar wordt, kunnen we er beslissingen over nemen.

Hoe wij toekomstdenken

Stap 1: Overzicht

Uitzoomen is essentieel om het maatschappelijke krachtveld en de technologische trends die impact hebben op jouw uitdagingen in beeld te krijgen.

Vaak wordt alle aandacht ingenomen door interne processen en problemen. Wij helpen je om daar uit te stappen en de grote verschuivingen in de wereld te verbinden aan jouw praktijk.

Stap 2: Uitzicht

De toekomst is niet iets dat ons hoeft te overkomen. We kunnen haar vormgeven, beĂŻnvloeden en tot op zekere hoogte naar onze hand zetten. Maar dan moeten we wel weten wat we willen en waarvoor we het doen.

Daarom maken wij inspirerende en urgente toekomstverbeeldingen. Hoe concreter hoe beter, want dan hebben we iets om over te praten, en iets om te kiezen.

Stap 3: Inzicht

Uitzoomen en vooruitkijken zijn de voorwaarden voor de laatste stap: inzicht. Inzicht in hoe we vandaag moeten veranderen om een gewenste toekomst dichterbij te kunnen brengen.

Welke strategie moet er dan gekozen worden? Wat te stimuleren? Wat te voorkomen? Waarin te investeren? Wij leveren de inzichten en scenario’s die je helpen om vandaag strategische keuzes te maken.

Impactscenario’s

Toekomstscenario’s die informeren, confronteren en inspireren.

Bij visievorming, strategiebepaling en beleidsontwikkeling is kennis van de eigen organisatie niet genoeg. Daarom brengen we met onze impactscenario’s de veranderende buitenwereld scherp in beeld voor onze opdrachtgevers. Dat is onze superkracht.

Tijdens onze scenarioworkshops nemen we je mee naar een voor jou relevante toekomst. Een toekomst die informeert, confronteert en inspireert. Daarna stellen we de juiste vragen over je positionering in die toekomst. Vervolgens ontwikkelen we samen een nieuwe visie en een veerkrachtige routekaart.

Tijdens een impactscenariworkshop maak je een inhoudelijke reis, maar ook een reis van de verbeelding. Je wordt geconfronteerd met inzichtelijke denkkaders, een relevante toekomstcasus en futuristische user-journeys.

Bloom

Verkent de impact van de digitale revolutie op het onderwijssysteem

Bloom is een impactscenario dat we hebben ontwikkeld voor de PO-Raad en de VO-Raad (de koepelorganisatie van het primair en voortgezet onderwijs). Het Bloom-scenario helpt schoolbestuurders en onderwijsprofessionals te onderzoeken wat de Digitale Revolutie betekent voor de manier waarop onderwijs in de toekomst gegeven zal worden.

Bloom neemt ze mee naar een mogelijke toekomst die even confronterend is als inspirerend. Tijdens de workshop krijgen ze inzicht in de diepere belofte van de digitale samenleving en de maatschappelijke en educatieve uitdagingen die deze belofte met zich meebrengt.

Het scenario is zo opgesteld dat we er makkelijk op kunnen voortbouwen om er opkomende vragen of thema’s mee te verkennen.

Token

Verkent de impact van digitalisering op de financiële sector

Token is een impactscenario dat onderzoekt wat digitalisering betekent voor de accountancy en het belastingwezen. We hebben dit impactscenario ontwikkeld in samenwerking met The Up Company.

Het scenario verkent de historische relatie tussen maatschappelijk vertrouwen, financiële architectuur en de opkomst van een nieuwe informatietechnologie. Het is een reis naar de toekomst van geld.

Meer op tokenlabs.nl

Gaia

Verkent de impact van licht en duisternis op de stad

Gaia is een impactscenario dat onderzoekt hoe grootstedelijke verlichting en veiligheid in de toekomst natuurinclusief kunnen zijn – dus zonder schadelijke lichtvervuiling.

Het toekomstscenario verkent hoe we de sterrenhemel, het grootste natuurlijke landschap dat we kennen, weer terug boven de stad kunnen krijgen.

https://www.youtube.com/watch?v=sKlUn6L3nqc

Keynote presentaties

Zet je publiek aan het denken

We delen graag onze kennis en ons vakmanschap.

Onze historisch-futuristische denkramen en toekomstverbeeldingen voorzien je bijeenkomst van inspiratie, verdieping en urgentie.

Naast ons werk in opdracht zijn we altijd op zoek naar nieuwe creatieve manieren om ons onderzoek te delen met het publiek.

Publieke Projecten

Altijd op zoek naar nieuwe vorm en inhoud

Over ons

Edwin Gardner en Christiaan Fruneaux

Wij zijn Edwin (links), ooit getraind als architect in Delft, en Christiaan (rechts), ooit getraind als historicus in Amsterdam.

In 2012 zijn we samen Studio Monnik begonnen omdat we nieuwsgierig waren naar de contouren van een duurzame en gelijkwaardige samenleving. Hoe zou zo’n samenleving kunnen werken en aanvoelen? En in het verlengde van die vraag: hoe kan je überhaupt op een geloofwaardige manier over de toekomst nadenken?

Na vijf jaar onderzoek presenteerden we het World Tree Model, een historisch-futuristisch denkraam waarmee we geloofwaardige toekomstscenario’s konden ontwikkelen. Sindsdien helpen we bedrijven en overheden grip te krijgen op de snel veranderende samenleving.

Voor ons is de volgende stap om onze trendanalyses, denkramen, toekomstscenario’s en verbeeldingen onderdeel te maken van het grotere publieke debat. In de hoop dat het inspireert tot langetermijndenken. Daarom publiceren we de wekelijkse nieuwsbrief De Atlas van het Lange Nu en komt eind 2022 Alles Komt Goed uit, een geïllustreerde gids van Amsterdam in 2091.

Het World Tree Model

Een denkraam dat 1000 jaar terug en 100 jaar de toekomst in kijkt.

Het World Tree Model is een historisch-futuristisch denkraam waarmee we onze historische trendanalyses en toekomstscenario’s maken.

Het World Tree Model is een interpretatie van de Westerse moderniteit, alles wat er aan deze historische metacultuur voorafging en wat er mogelijk op kan volgen. Met het denkraam kijken we duizend jaar terug in het verleden en honderd jaar vooruit in de toekomst.

Als je meer wilt weten over het World Tree Model, schrijf je dan hieronder in voor onze nieuwsbrief. Daarin schrijven we er regelmatig over.

De Chrononauten en de Atlas van het Lange Nu

DĂ© nieuwsbrief voor langetermijndenkers

In onze Atlas van het Lange Nu duiden we onze snel veranderende wereld vanuit het perspectief van de langetermijndenker.

Hoe begrijpen we onze tijd als we verder kijken dan dagkoersen, kwartaalverslagen en verkiezingscycli? Als we het moment waarin we denken te leven oprekken tot decennia, eeuwen en zelfs millennia – wat zien we dan?

Abonneer je gratis op onze nieuwsbrief op dechrononauten.nl

We werkten onder andere voor